CƠ SỞ NHA KHOA TRÊN TOÀN QUỐC

Danh sách cơ sở nha khoa uy tín trên toàn quốc, đáp ứng các tiêu chuẩn tín nhiệm được đặt ra bởi đội ngũ chuyên gia từ Review Nha Khoa và được đánh giá cao bởi khách hàng

Danh sách cơ sở

#1

Điểm đánh giá: 44.5

 • Tốt (1)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (10)
#2

Điểm đánh giá: 43.6

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (3)
#3

Điểm đánh giá: 35.2

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (18)
nha khoa đại nam #4

Điểm đánh giá: 33.6

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)
#5

Điểm đánh giá: 32.7

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (11)
#6

Điểm đánh giá: 30.6

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (17)
#7

Điểm đánh giá: 29.1

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)
nha khoa medlatec #8

Điểm đánh giá: 28.7

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (6)
#9

Điểm đánh giá: 26.9

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (3)
#10

Điểm đánh giá: 26.6

 • Tốt (0)
 • khá (0)
 • Cần cải thiện (0)
 • mess zalo